Eseménynaptár

  Történész muzeológus munkakör a Bihari Múzeumban

  A Berettyó Kulturális Központ pályázatot hírdet az alábbi feltételekkel:

  Pályázati felhívás

  A Berettyó Kulturális Központ

  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

  a Bihari Múzeum

  történész muzeológus

  munkakörének betöltésére

   

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.

  A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

  A Berettyóújfaluban működő Berettyó Kulturális Központ - Bihari Múzeum egységében történész muzeológusként a település és a térség tudományos feltárása, kutatása, történeti tárgyi és dokumentum-anyagának gyűjtése, feldolgozása. A Bihari Múzeum gyűjteményeinek gyarapítása, digitalizálási feladatok, tudományos igényű és ismeretterjesztő publikálás, kiadványszerkesztés, kiállításrendezés, tudományos konferenciák szervezése, a kutatószolgálat biztosítása.

   

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, történelem szak  egyetemi diploma, (osztatlan képzés vagy MA)
  • közgyűjteményi, elsősorban múzeumi  gyakorlat (legalább 3-5 év szakmai tapasztalat)
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • ECDL
  • szakirányú tudományos tevékenység, publikálás
  • büntetlen előélet, ne álljon foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

   

  A pályázat elbírásánál előnyt jelent:

  • PhD, (történelem szak) tudományos fokozat vagy megkezdett doktori iskola
  • latin nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
  • források fordítása, elemzése (legalább 3-5 év szakmai tapasztalat)
  • a bihari gyűjtőterületen jártasság, helyismeret, (legalább 1-3 év szakmai tapasztalat)
  • előadások, publikálás (legalább 3-5 év szakmai tapasztalat)
  • jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
  • jó szintű csapatmunka, együttműködés

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • a végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • közgyűjteményi gyakorlati idő igazolása
  • publikációs jegyzék
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályázatok elbírálását követően, legkorábban 2018. június 1-jétől tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 18.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kállai Irén intézményvezető nyújt  a 30/279-1188 telefonszámon.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25.

  A pályázatok benyújtásának módja:  

  Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Berettyó Kulturális Központ címére (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.) történő megküldésével  ÉS  e-mailben berettyokk@gmail.com címre.

  Kérjük a zárt borítékon feltüntetni: PÁLYÁZAT – TÖRTÉNÉSZ

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március  30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye: