Eseménynaptár

  Történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs

  Berettyó Kulturális Központ

   

                             

  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

  pályázatot hirdet

  Berettyó Kulturális Központ 
  Bihari Múzeum

  történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs

  munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                         

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.

   

   

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  A Berettyóújfaluban működő Berettyó Kulturális Központ Bihari Múzeum egységében a történeti tárgyi és dokumentum, valamint az adattári gyűjteményekben leginkább nyilvántartási, feldolgozó munka, a gyűjtemények gyarapítása, gyűjtemény gondozás, alkalmanként kutatói, gyűjtőmunka. A múzeumi honlap és a Topotéka felület kezelése. A kiállításokban tárlatvezetés.

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                         

  Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, történelem alapszak (BA képzés),

  •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

  •         Múzeumi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

  •         B kategóriás jogosítvány,

   

  •         Magyar állampolgárság,vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

  •         Büntetlen előélet, ne álljon foglalkozásától eltiltás hatálya alatt.

   

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

   

  •         A bihari gyűjtőterületen jártasság, helyismeret

  •         Kiállítások tervezése, építése

  •         Biharral kapcsolatos tudományos publikációk

   

  Előnyt jelentő kompetenciák:

  •         Jó szintű komumunikációs és kapcsolatteremtő képesség

  •         Kiváló szintű csapatmunka, együttműködés

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         önéletrajz

  •         motivációs levél

  •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  •         végzettséget igazoló dokumentumok másolata

  •         közgyűjteményi tapasztalat igazolása

  •         publikációs jegyzék

  •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Péter nyújt, a 30/252-3473 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Berettyó Kulturális Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2018 , valamint a munkakör megnevezését: történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs.

  vagy

  •         Elektronikus úton Kállai Irén részére a berettyokk@gmail.com E-mail címen keresztül

   

  •         Személyesen: Kállai Irén, Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A beérkező pályázatok előszűrésre kerülnek, meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők kerülnek behívásra..

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

   

  •         www.berettyokk.hu - 2018. október 5.

  •         www.biharimuzeum.hu - 2018. október 5.

   

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyokk.hu honlapon szerezhet.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 4.

  A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.