Eseménynaptár

  Pocsaj

  I. világháborús emlékmű

  4125 Pocsaj, Szabadság tér 1. 

  A pocsaji első világháborús emlékmű nem sok szobrászati momentummal rendelkezik, ám méreteinél fogva az egyik legnagyobb, legmagasabb Hajdú-Bihar megyében. Az obeliszk címoldalán egy hegyével felfelé emelkedő kardot látunk, míg a tetején egy rohamsisakot. Érdekessége még, hogy az egyik oldalán kicserélték az áldozatok neveit ábécérendben tartalmazó márványtáblát (a–k-ig), a másik oldalán meg az összetört tábla látszik
  (k–zs-ig). Természetesen ez is egy körbekerített területen áll, aminek kiskapuja nyitva van annak, aki közelebbről is meg szeretné nézni, vagy virágot vinni az emlékműhöz. Az emlékmű 120 hősi halottnak állít emléket.


  Barcsa-kúria

  4125 Pocsaj, Petőfi u. 39.

  A klasszicista és historizáló stílusú kúriát az 1800-as évek végén emeltette a Nagyváradi Püspökség. Benne az egyház tiszttartói lakot működtetett, mely a környék gazdasági központjaként működött. Az I. Világháború végén a Szakál-család tulajdonába került a birtok, akik nem sokkal később Barcsa Gyulával elcserélték azt. A tulajdonosát a II. világháború végén bevonuló oroszok lelőtték, de az épület megmaradt a család kezén. Később több tulajdonosváltást is megélt a kúria, jelenleg is magánkézben van, és lakóházként hasznosítják.
  Az L alakú épület ablakai egyenes záródásúak, szalagvakolattal kereteltek, felettük stilizált zárókő, alattuk kötény díszíti a homlokzatot. A szabálytalan ritmusú ablakok között nagy méretű táblás díszítés kapott helyet. Hátsó homlokzatán tornácot alakítottak ki, bal oldalán hátrafutó oldalszárny látható. Érdekessége a máig megmaradt zsindelytető.


  Kézművesház

  4125 Pocsaj, Nagy u. 51.

  Tel.: 06-30/498-9430
  E-mail: pocsajikezmuveshaz@gmail.com
  Honlap: http://pocsaji-kezmuveshaz.webnode.hu/  


  Millenniumi emlékoszlop

  4125 Pocsaj, Nagy u. 51.

  Az emlékművet 2006-ban újították fel utoljára.
  Az alábbi szöveg olvasható rajta: Az emlékmű 110. évfordulójára a felújítást a pocsaji Ö.K. és a Magyar Nemzetőrség Főnix egysége végezte 2006

  Készítette: Veiszlovits Adolf


  Lorántffy Zsuzsanna szobor

  4125 Pocsaj, Nagy u. 41.

  Az ötnegyedes életnagyságú alkotást a róla elnevezett általános iskola előtt avatták fel. A szobrot E. Lakatos Aranka szobrász készítette. A szobrot 2001. július 7-én állították fel.


  Népi lakóház

  4125 Pocsaj, Rétalj u. 22.

  A hagyományosan háromosztatú, alföldi típusú parasztház 1850 körül épülhetett. A vert falú, földes, paticsoromzatú, nádfedeles ház oldalában kőoszlopos tornác húzódik, melynek végén a kamra nyílik. A házban búbos kemence áll, gerendás fafödéme fehérre meszelt. Az egykori lakóház a módosabb gazdák nagyobb házainak egyike. A porta udvarán nyári konyhát találunk, melynek falába tűzhelyet raktak. A pocsaji, és néhány bihari porta jellegzetességét, a léces kukoricagórét itt is megtaláljuk. Fedett kőkapuja a kismarjai stílust követi.
  A település Rétalj utcájában több régi lakóházat is találunk, így ez őrizte meg leginkább az egykori utcaképet, melyet a templom látványa tovább fokoz.


  Pocsaji Szent Mihály és Gábor főangyalok görögkatolikus templom

  4125 Pocsaj, Árpád u. 22. 

  A késő barokk templomot 1773-ban építették Mihály és Gábor arkangyal tiszteletére. Háromkaréjos szentélye egy fő és két mellékapszisból áll, mely a keleti egyház térképezési hagyományaira utal. Meredek, négy sarokdíszes tornya az erdélyi építészeti stílust idézi. Oltárát máriapócsi szerzetesek faragták. Belső berendezése a római egyházhoz való közeledésről tanúskodik.


  Pocsaji tájház

  4125 Pocsaj, Árpád u. 103.

  A népi élet jellegzetességeit bemutató ház.
  Pocsajban először a 70-es évek közepén kezdtek lelkes helyi tanítók, pedagógusok a hagyományos paraszti életmód, valamint a település és lakóinak történetét bemutató tárgyi eszközök gyűjtésébe.
  A 80-as évek elejére már közel 300 darabos gyűjtemény gyűlt össze, mely jórészt néprajzi emlék volt: paraszti gazdálkodás eszközei, bútorok, mindennapi használati tárgyak, szakrális kis-emlékek. E gyűjteményből időszakosan a Művelődési Ház 1988-ig tematikus kiállítást rendezett.
  A vertfalú, csonkakontyos, nádfedeles, hagyományosan háromosztatú ház nyári konyhájával, góréjával 2009-ben nyerte el végleges alakját, melyben a XX. század elejének életmódját mutatják be.A ház tisztaszobája a korábban betelepített görög-katolikus vallású román lakosság szobaberendezését tükrözi. Az épület mögötti nyári konyhában a kenderfeldolgozás, valamint az állattartás és gazdálkodás eszközeit láthatjuk.


  Zichy-Széchényi-kúria

  4125 Pocsaj, Petőfi u. 1.

  A kúriát a XIX. században építtette Zichy Ferenc. Halála után fia, Ágost örökölte a kúriát, aki Fiume kormányzója volt. 1925-től Zichy Mária birtokolja a gazdasági központot, aki örökös híján unokaöccsére, Széchényi Ágostonra hagyja azt a negyvenes évek elején. Széchényi ezután ide is költözött, és gazdálkodott egészen a 45-ös államosításig. A háború után a helyi TSZ irodája működik a kúria falai között, majd a termelőszövetkezetek felbomlása után megüresedik. 2004-ben magántulajdonba kerül, tulajdonosa a felújítását tervezi. Jelenleg üresen áll.
  A kúria egykori gazdasági épületei közül több is átvészelte a viharos századokat. Az épület szomszédságában álló magtár is ezek közé tartozik.
  Az egyenes záródású ablakai alatt a főhomlokzaton végigfutó könyöklőpárkány és a homlokzat főpárkánya a mai napig megmaradt. Változatlan állapotban látható az épület bal oldalához épített pilléres, szegmensíves gyalogos kapubejáró.


  Zsófia-forrás

  4125 Pocsaj, külterület

  A pocsaji Magaspart lábánál, a két Alföldi kőzetlemez találkozásánál szokatlan tereplépcsőt találunk. A töréspont tövében a felső rétegből számos ponton forrásvíz szivárog, melyet a löszös talaj megszűr. A szivárgó víz az Ér vizét táplálja, különleges élővilágot teremtve a két ország határán.
  A fenti vizek legnagyobb vízhozamú forrását már korábbról is ismerik, használják a helyiek. A több, mint 50 éve meglévő, kiépített Zsófia-forrást tábla jelzi. Vize tiszta, fogyasztható.