Eseménynaptár

  Hencida

  I. világháborús emlékmű

  4123 Hencida, Kossuth tér 1.

  Az életnagyságnál nagyobb szobor kidőlt tölgyfára támaszkodó, sebesült katonát jelenít meg, bal kezét a szívére szorítva. Mellette Magyarország régi címere látható. 1923-ban avatták fel, Vass Viktor szobrász alkotása.


  II. világháborús emlékmű

  4123 Hencida, Kossuth tér 1.

  A falu központjában, a községháza melletti parkban több szobrot, emlékművet helyeztek el az idők folyamán. Elsőként az első világháborúban elesett hencidaiakét, majd 1993-ban második világháborús emlékművet avattak a parkban. Felirata: A II. világháborúban elesett hősi halottak emlékére. Állíttatta Hencida község 1993. Az emlékművön nincs szobrászati alkotás.


  Hencidai Csere-erdő Természetvédelmi terület

  Hencida és Gáborján között található

  A Hencidai Csere-erdő a Körösvidék északi szélén, Hencida és Gáborján között, a Berettyó folyó két partján helyezkedik el. A Berettyó–Kálló közének ez a déli sarka ma száraz, szikes vagy szikesedő terület. Az itt található különböző sziki társulások ma a természetvédelem legértékesebb kincsei közé tartoznak. Az erdőt 111 hektár kiterjedésben 1990-ben nyilvánították védetté. A nagyrészt sziki és mocsári kocsányos tölgy ligeterdőben mezei juharral és magyar kőrissel is találkozhatunk. A védett ragadozók közül említést érdemel az itt nem fészkelő kék vércse és a néha költő vörös vércse.


  Hencidai Református Egyházközség temploma

  4123 Hencida, Kossuth u. 48. 

  A templomot 1787-tól 1789-ig építették, de végleges befejezéséig 1804-ig kellett várni. A templom tetejét egykoron zsindellyel fedték, mely 1799-ben leégett, így új tetőt kapott az épület. A templom szószéke és Mózes-széke Bokor Ferenc munkája. 1885-ben jelentős felújításokat élt meg az elöregedő templom, északra néző félkereszthajóval és karzat építésével kibővítették belső terét, mennyezetét bevakolták, a tornyot pedig bádoggal fedték be.


  Petőfi Sándor szobor

  4123 Hencida, Kossuth tér 1.

  Hencida főterén álló szobor. "Hencida község önkormányzatának adományozta Koszta Vilmos és családja Erdélyből".