Eseménynaptár

  Derecske

  I. Rákóczi György emléktábla

  4130 Derecske, Köztársaság út 103.

  Domborműves emléktábla. Az épület, amelyen ez az emléktábla látható, kelet felől zárja le a város főterét.
  I. Rákóczi György erdélyi fejedelem tiszteletére lett készítettve, aki 1631. június 23-án Derecskét hajdúvárosi rangra emelte. Az emléltáblát állíttatta: PRO PATRIA Alaptívány 2009. augusztus 19-én.


  I. világháborús emlékmű

  4130 Derecske, Köztársaság út 124. 

  Az emlékművet közadakozásból állították. 1925. november 15-én avatták.
  A kb. három méter magas talapzat hátoldala, és oldalai az áldozatok neveit tartalmazza. Ábécérendben, 388 név van rajta. Maga az emlékmű egy szárnyas angyalt, és egy aléló katonát ábrázol.
  Szobrász: Titonelli Miklós


  II. világháborús emlékmű

  4130 Derecske, Köztársaság út 124. 

  Egy bazaltkockákkal fedett halmon áll a 620 cm-es 5 db zalahápi bazalttömbből egymásra rakott, oszlop alakú emlékmű. Körben, felül katonai jelenetek, alul pedig 111 katonai és 75 polgári áldozat neve látható. Szobrász: Benedek György


  1848-49-es szabadságharc emlékműve

  4130 Derecske, Köztársaság út 124.

  A sasmadár egy kb. három méter magas talapzaton látható. Az 1848-as forradalom emlékére állították, az 50. éves évforduló tiszteletére. Az emlékművet a Gerenday Antal és fia cég budapesti műhelye készítette.


  Bocskai István emléktábla

  4130 Derecske, Szováti u. 2. 

  A Bocskai István Általános Iskola és AMI névadójának domborművét 1973-ban helyezték el az épület első emeleti folyosóján. Az alkotás portrédombormű, és vörös márványból készült. Szobrász: Kiss Sándor


  Derecskei Páduai Szent Antal templom

  4130 Derecske, Templomkert u. 2. 

  A barokkstílusú templom 1745-ben épült, majd 1860 körül romantikus stílusúvá alakították át. A templom műemléki védelem alatt áll.


  Derecskei Református Egyházközség temploma

  4130 Derecske, Köztársaság út 97. 

  A reformáció előtti templomból a torony alsó része maradt meg az 1776-os újjáépítés idejére. Derecske temploma rézzel fedett tornyával együtt 1843. április 10-én porig égett. A gyülekezet nyomban elhatározta egy új és nagyobb templom építését, melynek alapkövét 1843. június 30-án le is tették a templom keleti végén. Poholni Ferenc debreceni építőmester tervei alapján 1845-re elkészült az új, kelet–nyugati tengelyű templom, korai neobarokk stílusban. A főutcára (47-es főút) néző templom keleti homlokzata klasszicista jellegű timpanonnal, 1000 ülőhellyel rendelkezik. Értékes, de sajnos jelenleg használhatatlan állapotban lévő orgonáját Mooser Lajos építette 1870-ben. A belső berendezés 1844-ben készült. A szószékkoronát lángot hordozó cserépedény motívum díszíti, mely utalás az igére: „Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta: ’Sötétségből világosság ragyogjon fel’, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, ne magunknak.” (2Korinthius 4,5–7) A toronyban két harang hívogat az istentiszteletekre, mindkettő Szlezák László munkája.


  Derecskei Tájház

  4130 Derecske, Nyárfa u. 30.

  A derecskei tájház lakóháza 1824-ben épült, háromosztatú, „kanfaros, nádtetős, oldaltornácos módos gazda¬ház. A tornácon vaskos tömbfaoszlopok állnak. Kettős pitvarajtajának külső szárnya - a veréce - faragott, egyedül¬álló különlegesség. A kisházban búbos kemence, a nagyházban lemeszelve század eleji virágos festés volt egykoron. Kerítésben álló katonaháza hajdú-bihari jellegzetesség.
  A Kék-Kálló Menti Népfőiskola gondozsában áll a 2007 júliusában felavatott tájház. A 30 millió forintból felújított épület elsődleges célja a múlt idézés, öseink, gyökereink megismerése saját hovatartozásunk megerősítése.


  Felszabadulási emlékmű

  4130 Derecske, Rákóczi út 99.

  Lesenyei Márta műve akkoriban (1973!) merőben forradalmi alkotás volt. A szobor egy álló, jobb kezében olajfa ágat tartó női alakot ábrázol, finom szűrrátétes ruházatban. (A díszítést a helyi népviseleti adottságnak megfelelően komponálta.) Az emlékmű a béke, és egyben az alkotó, teremtő erő jelképe. Az asszonyalak bölcs nyugalmában nemcsak az emlékezést a múltra, hanem a jövőt is érezzük. Okos és finom egyszerűségű fejtartása az erőt adó bátorságot és bizakodást is sugallja.


  Szent István-szobor

  4130 Derecske, Köztársaság út 124.

  A város két temploma között kialakítottak egy kis díszteret, ahová Szent István király szobrát helyezték el a Millenniumi események részeként. A szobrot 2001. augusztus 18-án, avatták fel. A szobor életnagyságú, és egy kb.60 cm magas talapzaton áll. Kardjának egy része régóta hiányos. Szobrász: Sebestyén Sándor


  Zrínyi, Balassi, Csokonai, Petőfi domborművek

  4130 Derecske, Köztársaság út 107.

  A domborművek egész alakosak. Négy nagy költőnket ábrázolja: Zrínyi Miklóst, Balassi Bálintot, Csokonai Vitéz Mihályt, és Petőfi Sándort.
  1970-ben helyezték el a Művelődési Ház és a könyvtár épületében. Szobrász: Balczó Edit